Samorządy oraz spółki komunalne powierzają korespondencję prywatnym operatorom