Dorken Delta pomaga w kształceniu studentów na Politechnice Białostockiej