Nowe możliwości diagnostyki chłoniaka skórnego. To może być przełom dla wielu chorych