Raport Kearney: Banki detaliczne muszą balansować między cyfryzacją usług a podtrzymywaniem osobistego kontaktu z klientami