BIG InfoMonitor: Zwierzętom domowym i ich lekarzom drożyzna nie straszna