Atrium Promenada powierzchnią handlową roku. Arup: modernizacja galerii zmienia charakter warszawskiej Pragi