Leszczyńskie wodociągi oszczędzają dzięki współpracy z prywatnym operatorem pocztowym