Raport 5G: Polska wśród najgorzej przygotowanych krajów w Europie