Synergia lekarzy i algorytmów – polska fundacja przyspiesza proces diagnostyczny chorób rzadkich z użyciem nowych technologii