Koordynator niekomercyjnych badań klinicznych – na czym polega jego rola?